Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Európsky týždeň mobility

je hlavná informačná kampaň Európskej komisie o udržateľnej mestskej mobilite, ktorá  pozýva mestá a obce z celej Európy, ale aj z ďalších krajín, aby sa jej zúčastnili. Kampaň prebieha každý rok od 16. do 22. septembra.

maskot

V tomto čase takmer 3 000 miest a obcí podporuje zmenu správania v prospech aktívnej mobility, verejnej dopravy a ďalších čistých, inteligentných dopravných riešení prostredníctvom organizovania osvetových aktivít a podujatí so zapojením miestnych zainteresovaných strán.

Európsky týždeň mobility vrcholí 22. septembra „Dňom bez áut“. Táto iniciatíva je organizovaná od roku 2002. Jej snahou je povzbudiť obyvateľov, alebo návštevníkov mesta k využívaniu aktívnych foriem dopravy,  ako je chôdza, bicyklovanie, verejná doprava, alebo zdieľanie jazdy. Cieľom je tak aj znížiť premávku automobilov na cestách, zlepšiť kvalitu ovzdušia a znižovať negatívne dopady dopravy na životné prostredie. Zapojené samosprávy sa zaväzujú v tento deň minimálne na 8 hodín vylúčiť motorovú dopravu na komunikácii, ktorá bežne v roku slúži len pre autá. Deň bez áut je príležitosťou zamyslieť sa nad našimi cestovnými návykmi a poukázať na spôsoby, ako sa môžeme pohybovať po meste šetrnejšie k životnému prostrediu a zdraviu.

 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri