Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Národná súťaž o Cenu ETM 2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj tento rok vyhlásilo národnú súťaž o Cenu ETM. Organizátorom súťaže bola Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľom súťaže bolo motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Súťaž bola určená pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa oficiálne zapoja do európskej kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY. Do súťaže sa mohli prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia, samosprávny kraj a pod.), ktoré realizovali podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM a taktiež implementovali trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility a boli oficiálne zaregistrované do kampane ETM 2023.

Súťaž bola vyhlásená v troch kategóriách

  1. Aktívna samospráva
  2. Aktívny samosprávny kraj
  3. Aktívna organizácia.
Samospráva, samosprávny kraj alebo organizácia musí vyplniť on-line prihlášku v rámci príslušnej kategórie najneskôr do 30. septembra 2023.
 
Vyhodnotenie kampane ETM 2023 na Slovensku, ako aj ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2023 sa uskutočnilo 17. októbra 2023 v Banskej Bystrici.
 
cena ETM 2022
 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri