Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Národná súťaž o Cenu ETM 2023

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky aj tento rok vyhlasuje národnú súťaž o Cenu ETM. Organizátorom súťaže je Slovenská agentúra životného prostredia.

Cieľom súťaže je motivovať samosprávy a organizácie k realizácii opatrení v prospech udržateľnej mobility, pre zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia a vytvoriť priestor na vzájomnú inšpiráciu a súťaživosť medzi mestami na Slovensku.

Súťaž je určená pre všetky samosprávy na Slovensku, ktoré sa oficiálne zapoja do európskej kampane EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY. Do súťaže sa budú môcť prihlásiť aj organizácie (iniciatíva, nezisková organizácia, občianske združenie, škola, inštitúcia, samosprávny kraj a pod.), ktoré realizujú podujatia zamerané na podporu prezentácie a propagácie udržateľnej mobility v rámci témy aktuálneho ročníka kampane ETM a taktiež implementujú trvalé opatrenia v prospech udržateľnej mobility a sú oficiálne zaregistrované do kampane ETM 2023.

Súťaž je vyhlásená v troch kategóriách

  1. Aktívna samospráva - online prihláška
  2. Aktívny samosprávny kraj - online prihláška
  3. Aktívna organizácia - online prihláška.
Samospráva, samosprávny kraj alebo organizácia musí vyplniť on-line prihlášku v rámci príslušnej kategórie najneskôr do 30. septembra 2023.
 
Vyhodnotenie kampane ETM 2023 na Slovensku, ako aj ocenenie víťazov národnej súťaže o cenu ETM 2023 sa uskutoční v priebehu mesiaca október 2023.
 
cena ETM 2022
 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri