Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Na stiahnutie

Všetkým účastníkom Európskeho týždňa mobility sa odporúča používať spoločný vizuálny štýl kampane pre jej komunikáciu smerom k verejnosti. V tomto zmysle boli navrhnuté grafické prvky tak, aby sa s nimi dalo ľahko pracovať pri tvorbe propagačných kampaňových materiálov počas celého roka.

Všetky grafické prvky sú bezplatné, nie sú chránené autorskými právami a teda sú voľne dostupné.

 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri