Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Ako sa zapojiť

Do európskej kampane ETM 2015 sa môže zapojiť každá samospráva po splnení nasledovných krokov:

1. Vyplnením registračného formulára na www.mobilityweek.eu najneskôr do 16. septembra 2015.

2. Podpísaním Charty 2015

Do Národnej súťaže organizovanej v rámci ETM 2015 sa môže zapojiť každá samospráva po splnení nasledovných krokov:

1. Vyplnením registračného formulára na www.mobilityweek.eu

2. Zaslaním prihlášky do Národnej súťaže organizovanej v rámci ETM 2015

 

....

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri