Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

O kampani

Európsky týždeň mobility je názov kampane, ktorú organizuje na medzinárodnej úrovni Európska komisia. Jej cieľom je, aby sa to tohto programu zapojilo čo najviac samospráv (miest a obcí), a každý rok v rovnakom období 16. až 22.septembra zavádzali nové krátkodobé aj dlhodobé opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochrany životného prostredia.

Ako hlavné podujatie iniciatívy SPRÁVNE KOMBINUJ/DO THE RIGHT MIX je kampaň na podporu udržateľnej mestskej mobility EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY vynikajúcou príležitosťou na objasnenie výziev, ktorým mestá čelia. Tým otvára cestu pre zmenu správania a posun k udržateľnejšej dopravnej stratégii.

Miestnym orgánom sa odporúča organizovať aktivity na zvýšenie povedomia v rámci daných tém a zaviesť trvalé opatrenia, ktoré zlepšia situáciu udržateľnej dopravy v meste.

Cieľom kampane pre rok 2015 je zavedenie nových skúseností v každodennej mobilite. Už to nie je o priamom presviedčaní prestať využívať individuálnu motorovú dopravu a úplne sa jej vzdať. Auto obsadené iba jednou osobou je stále tým najhorším provkom cestnej premávky z hľadiska bezpečnosti dopravy a ochrany životného prostredia, no pre nás všetkých bude vždy lepšie, keď aj to auto bude plne obsadené. Využívanie existujúcich kapacít nám vytvára priaznivé podmienky pre zachovanie pôvodných vzácností v mestách - životného priestoru. 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri