Európsky týždeň mobility 2023

Ikona

Téma 2023

je ŠETRI ENERGIU a zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu.

Doprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.

Téma ŠETRI ENERGIU vyzýva jednotlivcov, miestne samosprávy, organizácie a podniky, aby prijali opatrenia a podporili iniciatívy, ktoré umožnia účinnejšie využívanie energie v oblasti dopravy. To môže zahŕňať znižovanie spotreby paliva a emisií, podporu nízkoemisných a elektrických vozidiel, zlepšovanie verejnej dopravy, propagáciu cyklistiky a chôdze.

Jedným zo spôsobov, ako môžeme dosiahnuť úsporu energie v doprave, je zlepšenie energetického výkonu vozidiel a zavádzanie nových technológií, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Podpora verejných dopravných systémov a aktívnych foriem mobility tiež hrá dôležitú úlohu pri minimalizovaní individuálnej automobilovej dopravy a tým aj na znížení energetickej náročnosti.

Zároveň je dôležité zvyšovať povedomie a informovanosť verejnosti o výhodách úspory energie v doprave a motivovať jednotlivcov k využívaniu udržateľnejších spôsobov cestovania, ako je kombinovanie rôznych foriem dopravy, zdieľanie vozidiel a aktívna mobilita.

Téma ŠETRI ENERGIU nás vyzýva, aby sme spoločne hľadali a implementovali inovatívne riešenia v oblasti dopravy, ktoré nám umožnia účinne využívať energiu a smerovať k udržateľnej budúcnosti. Úspora energie v doprave je kľúčovým krokom v našom úsilí o ochranu životného prostredia a vytvorenie lepšieho a udržateľnejšieho systému mobility pre všetkých.

Udržateľná mestská mobilita prináša:
-    menšie alebo nulové emisie
-    čistejšie ovzdušie
-    tichšie ulice
-    menej nehôd
-    nižšia spotreba fosílnych palív
-    sloboda pohybu

 

 

MEDIÁLNI PARTNERI

RTVSRadio Regina - západRadio Regina - stredRadio Regina VRadio LumenEnviroportál

PARTNER KAMPANE

Železničná spoločnosť Slovensko


Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný k Kohézneho fondu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Národný projekt partneri